دشمنان با وجود فرهنگ ایثار و شهادت در کشور شکست خواهند خورد

دشمنان با وجود فرهنگ ایثار و شهادت در کشور شکست خواهند خورد
 

نماینده ولی فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد ...

 

توسعه ایثار اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد همدلی و فقرزدایی دارد

توسعه ایثار اجتماعی نقش مؤثری در ایجاد همدلی و فقرزدایی دارد
 

نماینده ولی‌فقیه، معاون رییس جمهوری و رییس بنیاد ...

 
 

خانواده شهدای حادثه تروریستی اخیر تهران تحت پوشش بنیاد قرار می‌گیرند

خانواده شهدای حادثه تروریستی اخیر تهران تحت پوشش بنیاد قرار می‌گیرند
 

معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ...

 

این جنایات در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی‌کند

این جنایات در عزم ملت ایران خللی ایجاد نمی‌کند
 

در پی حادثه‌ تروریستی در روز دوازدهم ماه مبارک ...