آموزش کارکنان
 
دوره آموزشی عمومی فرهنگ سازمانی سال 99
۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۲۹
مسابقه کتابخوانی "امر به معروف و نهی از منکر"
۹ مهر ۱۳۹۹ ۰۸:۲۱
دوره آموزشی پدافند غیرعامل گروه دوم سال 99
۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۵۲
آزمون دوره آموزشی "پدافند غیرعامل"(گروه1) سال 99
۲۲ شهريور ۱۳۹۹ ۱۲:۴۷
اولین جشـنواره قرآنی سردار دلها با محوریت سوره مبارکه حجرات سال 99
۱۰ شهريور ۱۳۹۹ ۱۱:۳۱
مسابقه بزرگ عید امامت
۲۰ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۴۱
دوره های آموزشی تخصصی تیر و مرداد 99
۲۴ تير ۱۳۹۹ ۱۱:۱۲
تقویم آموزشی سال 1399
۳۱ خرداد ۱۳۹۹ ۱۴:۰۶
دوره آموزشـی عمومی«آشـنایی با نحوه مستندسازي دانش سازمانی»سال99
۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ۰۷:۳۷