داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 تبریز
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۰۲
راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 با حضور خانواده های معظم شهدا وایثارگران ، مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان و معاونین و کارکنان از محل مسجد کبود تبریز به سوی مصلی اعظم تبریز برگزار شد
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی جمعه 2 تیر 1396 راهپیمایی روز جهانی قدس 1396 با حضور خانواده های معظم شهدا وایثارگران ،  مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران استان و معاونین و کارکنان از محل مسجد کبود تبریز به سوی مصلی اعظم تبریز برگزار شد.
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
راهپیمایی روز جهانی قدس 2تیر1396 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 208999