داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
جام رمضان بسکتبال با ویلچر جانبازان به پایان رسید
تاریخ انتشار : شنبه ۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۴:۳۰
جام رمضان بسکتبال با ویلچر جانبازان 70% تبریز با برتری تیم پار المپیک به پایان رسید.
به گزارش ایثار آذربايجان شرقي جام رمضان بسکتبال با ویلچر جانبازان 70% تبریز با برتری تیم پار المپیک به پایان رسید و قاسم صمدیان مدیرک ل بنیاد شهید وامور ایثارگران با حضور در جمع تیم های ورزشی از تلاش های خستگی ناپذیر این عزیزان قدر دانی و تشکر کرد.
جام رمضان بسکتبال با ویلچر جانبازان 70 درصد تبریز با حضور 40 نفر از این عزیزان در محل مجتمع فرهنگی ورزشی صدرا بعد از افطار در قالب چهار تیم برگزار که پنجشنبه شب با حضور قاسم صمدیان مدیرکل بنیاد استان و جمعی از مسئولین مسابقه فینال برگزار شد.
در این مراسم حاج علی کشفیا جانباز 70 درصد و رئیس اداره ورزش و اردویی بنیاد شهید وامور ایثارگران استان با ارایه گزارش از نحوه و روند برگزاری مسابقات گفت: با انجام بازی های دوراه ای تیم پارالمیک به مقام اول و تیم های ایثار و تبریز و شاهد در جایگاه های بعدی قرار گرفتند.
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
اختتامیه جام رمضان 1396بسکتبال با ویلچر جانبازان بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی  عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 209089