داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
شرکت 380 نفر از جانبازان آذربایجان شرقی در کمیسیون تعیین درصد از کار افتادگی
تاریخ انتشار : جمعه ۲۳ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۳:۱۸
380 نفر از جانبازان عزیز آذربایجان شرقی در کمیسیون تعیین درصد از کار افتادگی در دومین سری از کمسیون های پزشکی سال 1396 شرکت کردند
 
شرکت 380 نفر از جانبازان آذربایجان شرقی در کمیسیون تعیین درصد از کار افتادگی
 
 
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی پنجشنبه و جمعه 22 و 23 تیر ماه 1396 دومین کمیسیون تعیین درصد از کار افتادگی سال 1396 با شرکت 380 نفر از جانبازان عزیز آذربایجان شرقی در 3 جلسه کاری برگزار شد .
این کمیسیون که با حضور پزشکان معتمد بنیاد شهید وامور ایثارگران مرکز در اداره کل بنیاد استان تشکیل شد ، ضایعات تیر و ترکش و تروما جانبازان شرکت کننده را از لحاظ کار افتادگی بررسی کردند.
لازم بذکر است در اولین جلسه کمیسیون پزشکی تعیین درصد از کار افتادگی سال 1396 که در 22 اردیبهشت ماه 1396 برگزار شده بود تعداد 220 نفر از جانبازان آذربایجان شرقی شرکت کرده بودند و نتایج بررسی ها پس از تائید در کمیسیون مرکز از طریق پیام کوتاه به جانبازان عزیز اطلاع رسانی خواهد شد.
اتمام پیام
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
دومین کمیسیون از کار افتادگی جانبازان در بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی پنج شنبه 22 تیر1396 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 211040