داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
از 1641 آزاده سراسر کشور در دانشگاه تبریز استقبال رسمی بعمل آمد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۲ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۱۶:۰۵
مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی و فرماندهان ارشد نظامی استان از 1641 آزاده سراسر کشور شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 که در حال برگزاری است ، در دانشگاه تبریز استقبال رسمی بعمل آوردند.
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی صبح یکشنبه 22 مرداد 1396 قاسم صمدیان مدیرکل بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی به اتفاق سردار عسگر کریمیان فرمانده سپاه عاشورا، سردار عزت اله جعفری مدیرکل بنیاد حفط آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان و  فرماندهان ارشد نظامی استان از 1641 آزاده سراسر کشور شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 که از دیروز وارد تبریز شده اند  ، در دانشگاه تبریز استقبال رسمی بعمل آوردند.
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
استقبال رسمی از 1641 آزاده شرکت کننده در چهارمین همایش آزادگان موصل 2 در تبریز 22مرداد 1396 عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 214436