داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
از آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و کادر درمانی این مرکز قدر دانی شد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۶ مرداد ۱۳۹۶ ساعت ۲۱:۲۸
با حضور جمعی از فرماندهان هوانیروز منطقه شمال غرب کشور و معاونین بنیاد شهید وامور ایثارگران استان از آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و کادر درمانی این مرکز به مناسبت 26 مرداد سالرور ورود آزادگان به میهن اسلامی قدر دانی شد
با حضور جمعی از فرماندهان هوانیروز منطقه شمال غرب کشور و معاونین بنیاد شهید وامور ایثارگران استان از آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و کادر درمانی این مرکز به مناسبت 26 مرداد سالرور ورود آزادگان به میهن اسلامی قدر دانی شد .
اتمام پیام 
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
دیدار با آزاده بستری در بیمارستان فجر تبریز و قدردانی از پرسنل و کادر درمانی بیمارستان فجر تبریز عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 215042