داخلی صفحه آذربایجان شرقی گزارش تصويری
 
بنیاد آذربایجان شرقی بعنوان دستگاه اجرایی برتر معرفی شد
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۲ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۳۷
بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی بعنوان یکی از 5 دستگاه اجرایی برتر استان آذربایجان شرقی در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عملکرد در سال 1395 موفق به کسب بیشترین امتیاز شد و در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی با حضور استاندار آذربایجان شرقی مورد تجلیل قرار گرفتند.
 
بنیاد آذربایجان شرقی در جشنواره استانی نیز بعنوان دستگاه اجرایی برتر معرفی شد
به گزارش ایثار آذربایجان شرقی شنبه 11 شهریور ماه 1396 بنیاد شهید وامور ایثارگران آذربایجان شرقی بعنوان یکی از 5 دستگاه اجرایی برتر استان آذربایجان شرقی در ارزیابی شاخص‌های عمومی و اختصاصی عملکرد در سال 1395 موفق به کسب بیشترین امتیاز شده و در آیین اختتامیه جشنواره شهید رجایی قاسم صمدیان مدیر کل بنیاد شهید وامور ایثارگران آذرباجیان شرقی با حضور دکتر اسماعیل جبار زاده استاندار آذربایجان شرقی و دکتر محمد حسین فرهنگی عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی مورد تجلیل قرار گرفت.
در این مراسم بر اساس ارزیابی‌های به عمل آمده از عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان در سال 1395 ، 11 دستگاه برتر از نظر شاخص‌های عمومی و اختصاصی معرفی و از مدیران و تیم‌های کاری آنها تجلیل شد.
بر اساس نتایج این جشنواره، بنیاد شهید و امور ایثارگران در کنار ، ادارات کل امور اقتصادی و دارایی، بیمه سلامت، شرکت آب و فاضلاب شهری، آموزش و پرورش و  بر اساس جمع‌بندی شاخص‌های عمومی و اختصاصی حائز بیشترین امتیاز شدند.
همچنین در حوزه شاخص‌های اختصاصی عملکرد، ادارات کل امور عشایر و آموزش فنی و حرفه‌ای و ناظر گمرکات استان و در حوزه شاخص‌های عمومی، شرکت برق منطقه‌ای آذربایجان و ادارات کل امور مالیاتی و بهزیستی استان بیشترین امتیاز را کسب کردند.
در این مراسم همچنین از تیم‌ کاری چهار نفره بنیاد شهید وامور ایثارگران ، علی اکبر سلمانی، مختار دادرسی، محمد سلطانی و ولی ثروت تجلیل شد.
گفتنی است 52 دستگاه اجرایی استان در جشنواره شهید رجایی حضور داشتند که عملکرد آنها در سال 1395، بر اساس 34 شاخص عمومی و 134 شاخص اختصاصی مورد ارزیابی قرار گرفت.
اتمام پیام
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کسب مقام دستگاه برتر در ارزیابی شاخص های عمومی و اختصاصی جشنواره شهید رجایی سال شهریور 1396عکس علی اسکندریان
کد مطلب: 217572