داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
افتتاح دانشکده پزشکی دانشگاه شاهد
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۱ شهريور ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۸
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 218603