داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
جلسه ستاد صيانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب بنياد
تاریخ انتشار : شنبه ۱۱ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۱۳
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 227673
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...