داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
نشست مجمع عمومی موسسه اندوخته شاهد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۹۶ ساعت ۱۹:۵۷
عکاس: سید سعید رضا رضوی
کد مطلب: 227680