داخلی صفحه خراسان شمالی گزارش تصويری
 
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲ اسفند ۱۳۹۶ ساعت ۱۰:۵۱
تشییع شهدای گمنام و تازه تفحص شده خراسان شمالی
به گزارش ایثار واحد خراسان شمالی هم‌زمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه (س) نه شهید گمنام از شهرستان فاروج مورد استقبال مردم استان قرار گرفتند و سپس شیروان ، بجنورد، گرمه واسفراین تشییع شدند .
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
خراسان شمالی حال و هوایی دیگر داشت
کد مطلب: 237096