داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : شنبه ۲۹ ارديبهشت ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۲۵
کلمات کليدی: شهرستان درگز، بنیاد درگز، خراسان رضوی، بنیاد شهید
کد مطلب: 246289
 


 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور