داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸
کلمات کليدی: ایثار رضوی، تربت حیدریه، سفر شهرستانی، خراسان رضوی
کد مطلب: 250253
 


 
 
خون شهدای هفتم تیر، پشتوانه حرکت و اقتدار
 

محبوب شهبازی؛ مشاور عالی و دستیار ویژه رییس بنیاد ...