داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۳ مرداد ۱۳۹۷ ساعت ۰۰:۱۱
کلمات کليدی: ایثار رضوی، قوچان، سفر شهرستانی، خراسان رضوی
 
کد مطلب: 253049