داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
خواف سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۷ ساعت ۱۹:۳۳
خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی بود که با هدف بررسی مشکلات ایثارگران برگزار شد.
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی،  سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد شهید و امورایثارگران خراسان رضوی بود  با هدف بررسی مشکلات ایثارگران شهرستان خواف برگزار شد.


آرشیو یازده سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
1-شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
2-دومین نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه
3-سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان نیشابور
4-شهرستان گناباد، چهارمین سفر دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
5-نشست صمیمی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان کاشمر
6-قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
7-تربت جام، هفتمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
8- کلات، هشتمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
9-شهرستان بینالود نهمین سفر دور دوم مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
10-سبزوار، دهمین سفر شهرستانی مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
11-فریمان، یازدهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
12- 
چناران، دوزادهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
13-خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

 کلمات کليدی: ایثار رضوی، خواف، سفر شهرستانی، خراسان رضوی، سیزدهمین،
کد مطلب: 267528