داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
فیروزه، مقصد بیست و یکمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۷:۴۶
شهرستان فیروزه مقصد بیست و یکمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد شهیدوامورایثارگران خراسان رضوی بود.
به گزارش ایثار واحد خراسان رضوی، حجت الاسلام حسین معصومی در دور اول سفر شهرستانی با امام جمعه، فرماندار، رئیس و کارکنان بنیاد شهیدوامورایثارگران شهرستان خوشاب دیدار گفتگو کرد.
دور دوم سفر شهرستانی با هدف رسیدگی به مشکلات خانواده شهدا و ایثارگران برگزار شد.
مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به تمامی شهرستان های خراسان رضوی سفر می کند تا در یک دیدار چهره به چهره با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان گفتگو کند.
همچنین شهرستان فیروزه مقصد بیست و یکمین سفر شهرستانی این مقام مسئول می باشد.

آرشیو بیست و یکمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
1-شهرستان درگز اولین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
2-دومین نشست صمیمی و دیدار چهره به چهره مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با جامعه ایثارگری تربت حیدریه
3-سومین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به شهرستان نیشابور
4-شهرستان گناباد، چهارمین سفر دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
5-نشست صمیمی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی با خانواده شهدا، جانبازان و آزادگان شهرستان کاشمر
6-قوچان، ششمین شهرستان دور دوم سفر مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
7-تربت جام، هفتمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
8- کلات، هشتمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
9-شهرستان بینالود نهمین سفر دور دوم مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
10-سبزوار، دهمین سفر شهرستانی مدیرکل و معاونین بنیاد خراسان رضوی
11-فریمان، یازدهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
12- 
چناران، دوزادهمین سفر شهرستانی دور دوم مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
13-خواف، سیزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
14- تایباد، چهاردهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
15-سرخس، پانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
16-بردسکن، شانزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

17- خلیل آباد، هفدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
18-​جوین، هجدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی 
19-جغتای، نوزدهمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
20-​بیستمین سفر شهرستان مدیرکل بنیاد خراسان رضوی به خوشاب
21-فیروزه، بیست و یکمین سفر شهرستانی مدیرکل بنیاد خراسان رضوی

 
 
 
کلمات کليدی: ایثار رضوی، فیروزه، خراسان رضوی، بیست و یکمین، سفر شهرستانی،
کد مطلب: 272599