داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
فیلم؛
بجستان مقصد بیست و سومین سفر شهرستانی مدیر کل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۳:۰۸کد مطلب: 274364