داخلی صفحه خراسان رضوی گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
گفتگوی صمیمی ایثارگران درگزی با مدیرکل بنیاد خراسان رضوی
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۲۸
عکاس: معصومه صابری از درگز
کلمات کليدی: ایثار رضوی، درگز، دیدار ، سفر شهرستانی، خراسان رضوی
کد مطلب: 293320