داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
مجمع عمومی سالیانه عادی سازمان اقتصادی کوثر
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۱۲
عکاس: سید سعید رضا رضوی
 
کد مطلب: 302227