داخلی صفحه مازندران گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
تشییع پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده در بابل مازندران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۰ شهريور ۱۳۹۸ ساعت ۰۸:۲۰
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
تشییع جنازه پیکر مطهر شهید تازه تفحص شده دوران دفاع مقدس در بابل مازندران
کد مطلب: 305830