داخلی صفحه خراسان جنوبی گزارش تصويری
 
سفر یک روزه مدیرکل بنیاد خراسان جنوبی به شهرستان مرزی درمیان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۳۶
کد مطلب: 312214