داخلی صفحه گیلان گزارش تصويری
 
گزارش تصویری؛
سفر مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد به استان گیلان
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۴:۴۲
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
حضور در آیین افتتاح پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان
دیدار با مادر شهید والامقام مهرداد رمضانپور
دیدار با مادر شهید والامقام مهرداد رمضانپور
دیدار با مادر شهید والامقام مهرداد رمضانپور
دیدار با والدین شهید والامقام شهرام یوسفی
دیدار با والدین شهید والامقام شهرام یوسفی
دیدار با والدین شهید والامقام شهرام یوسفی
سخنرانی در پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان با موضوع نقش رسانه کتاب در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
سخنرانی در پانزدهمین نمایشگاه کتاب گیلان با موضوع نقش رسانه کتاب در تحقق بیانیه گام دوم انقلاب
جلسه تخصصی با حوزه فرهنگی بنیاد شهید و ا مور ایثارگران گیلان
جلسه تخصصی با حوزه فرهنگی بنیاد شهید و ا مور ایثارگران گیلان
نشست صمیمی با مدیرکل بنیاد شهید و ا مور ایثارگران گیلان
افتتاح نمایشگاه مشق مناجات شهدا
افتتاح نمایشگاه مشق مناجات شهدا
افتتاح نمایشگاه مشق مناجات شهدا
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
حضور در اردوی فرهنگی دانش آموزان شاهد و ایثارگر (فرمانده دلها)
ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدا شهرستان رشت
ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدا شهرستان رشت
ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدا شهرستان رشت
ادای احترام به مقام شامخ شهیدان در گلزار شهدا شهرستان رشت
کد مطلب: 315585