داخلی صفحه اخبار ستادی گزارش تصويری
 
راهپیمایی دفاع از اقتدار و امنیت کشور در تهران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۰۴
عکاس: علی سلطانی محمدی
کد مطلب: 316964