داخلی صفحه بوشهر گزارش تصويری
 
آماده سازی بسته های بهداشتی برای جامعه هدف و ضدعفونی ساختمان بنیاد دیر برای مقابله با ویروس کرونا
تاریخ انتشار : دوشنبه ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۹
کد مطلب: 332623