داخلی صفحه کردستان گزارش تصويری
 
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۰۱:۰۹
کلمات کليدی: کرونا را شکست می دهیم، ستاد پیشگیری از کرونا ویروس، کردستان
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
ضدعفونی کردن محیط در راستای پیشگیری از خطر ابتلا به بیماری کرونا ویروس
کد مطلب: 333894