داخلی صفحه کردستان گزارش تصويری
 
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۹ ساعت ۰۴:۲۳
کلمات کليدی: مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
مراسم یادواره و هفتم شهدای دیواندره
کد مطلب: 336448