داخلی صفحه هرمزگان گزارش تصويری
 
گزارش تصویری
جلسه شورای هماهنگی و نظارت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در استان هرمزگان
تاریخ انتشار : سه شنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۳:۰۰
عکاس: علیرضا ذاکری
کلمات کليدی: ایثار هرمزگان، جلسه، شورای هماهنگی، ایثار و شهادت، ترویج فرهنگ، هرمزگان
کد مطلب: 339722