داخلی صفحه کردستان گزارش تصويری
 
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۲۵
عطر خوش رضوی گلزار مطهر شهدای دیواندره را معطر ساخت و پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) توسط خادمان آن حضرت به اهتزاز درآمد.
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
بیرق حرم رضوی در دیواندره مهمان مزار شهید شکری شد
کد مطلب: 341714