داخلی صفحه کردستان گزارش تصويری
 
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۲ تير ۱۳۹۹ ساعت ۰۰:۳۵
عطر خوش رضوی گلزار مطهر شهدای دیواندره را معطر ساخت و پرچم بارگاه ملکوتی امام رضا (ع) توسط خادمان آن حضرت به اهتزاز درآمد.
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
عطر خوش رضوی در گلزار مطهر شهدای دیواندره
کد مطلب: 341715