400 جانباز يک چشم نابيناي استان فارس پايش سلامت مي شوند
تاریخ انتشار : سه شنبه ۱۳ بهمن ۱۳۸۸ ساعت ۰۰:۰۰
400 جانباز يک چشم نابيناي استان فارس پايش سلامت مي شوند
 
رييس مرکز گروه هاي خاص بنياد شهيد و امورايثارگران گفت جانباز يک چشم نابيناي استان فارس و بهمن در شيراز پايش سلامت مي شوند
به گزارش پايگاه اطلاع رساني ايثار به نقل از حيات، مهدي معصومي با اشاره به اين مطلب گفت معاينات چشم پزشکي، بيناي سنجي، شنوايي سنجي، روانشناسي، پروتز چشم، معاينات داخلي از جمله معايناتي است که در پايش سلامت جانبازان تک چشم سراسر کشور در حال انجام است
وي با اشاره به اينکه پايش سلامت جانبازان تک چشم نابينا ادامه دارد، افزود و بهمن، جانباز تک چشم شهر ري، و اسنفد جانباز تک چشم اصفهان پايش سلامت مي شوند و معاينات تخصصي لازم در پرونده هاي پايش سلامت آنها درج مي شود تا براساس نيازهاي لازم اقدام هاي درماني آنها پيگيري شود
معصومي با اشاره به اينکه پايش سلامت جانبازان تک چشم استان هاي مرکزي، اردبيل، آذربايجان شرقي، مازندران، سمنان، گيلان، کرمان ، کرج و بوشهر انجام شده است ادامه داد هشت بهمن جاري، نفر از جانبازان تک چشم استان بوشهر و دي نيز نفر از جانبازان تک چم کرجي تحت معاينات پايش سلامت قرار گرفتند
رييس مرکز گروه هاي خاص بنياد شهيد و امورايثارگران در پايان گفت معاينات پايش سلامت جانبازان تک چشم در استان هاي گوناگون دو روزه است و پزشکان و متخصصان مختلف از تهران و مرکز استان جانبازان را معاينه مي کنند
کلمات کليدی: 400 جانباز يک چشم نابيناي استان فارس پايش سلامت مي شوند
کد مطلب: 14508