داخلی صفحه گلستان خبر
 
مزایده عمومی فروش خودروهای بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان
تاریخ انتشار : شنبه ۲۶ تير ۱۳۹۵ ساعت ۱۰:۳۴
مزايده عمومي
 
اداره کل  بنيادشهيد و امور ايثارگران استان گلستان  در نظر دارد  بر اساس مجوز شماره 50010/270/1051 مورخه 1395/2/28تعداد هفت دستگاه خودرو خود را از طريق مزايده عمومي بفروش برساند شرکت کنندگان  در صورت موافقت با شرایط مزایده مي توانند مدارک ارسالی خود را در دو پاکت در بسته بعد از تاریخ نشر اگهی مزایده در روز نامه های کثیر الانتشار حداکثر بمدت 10 روز از تاریخ95/4/29 الی 95/5/7در گرگان به اداره پشتيباني اداره کل  واقع در خيابان 5 آذر نبش كوي تختي تحویل و رسید دریافت نمایند .
 
شرايط شرکت در  مزايده :    
 1. 1-ميزان سپرده شرکت در مزایده  10درصد قيمت کارشناسی بصورت فیش یا چک تضمینی  به شماره حساب 1626218572 بانک ملت مرکزی بنام سازمان بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان ( پاکت الف ) و فرم تکمیل شده درخواست شرکت در مزایده ( پاکت ب ) قرار داده و تحویل دبیرخانه بنیاد نموده و رسید دریافت نمایند .
  2-به پيشنهادات ناقص . مخدوش . مبهم مشروط و بدون سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد .
  3-حضور نمايندگان شركت كننده در جلسه بازگشائي و قرائت پيشنهادات آزاد است و عدم حضور موجب هيچگونه ادعائي نيست .
  4-پس از مشخص شدن برنده نهائی مزایده بجز نفر اول و دوم سپرده  سایر شرکت کنندگان مسترد خواهد  شد .
  5-در صورت تساوی قیمت پیشنهادی بین برندگان با اولویت ایثارگران مابقی بین برندگان حضورا مزایده گذاشته خواهد شد .
   6-مزایده بصورت نقدی بوده و برنده مزایده مکلف است حداکثر ظرف 10 روز نسبت به پرداخت کامل اقدام نمایند . در غیر اینصورت سپرده آنان بنفع اداره کل ضبط خواهد شد و با نفر بعدی با قیمت پیشنهادی معامله اقدام خواهد شد .
  7-كليه شكايت هاي احتمالي مراجع قضائي انتظامي و يا ادعاي اشخاص حقيقي و حقوقي در خصوص مالكيت مورد معامله به عهده بنياد مي باشد .
  8-مورد مزایده باوضع موجود که به رویت متقاضی رسیده است فروخته شده وبعداز اقدام به معامله هیچگونه اعتراضی در خصوص نواقص کالاهای مورد معامله ترتیب اثر نخواهد شد.
  9-كليه پیشنهادات   واصله راس ساعت 9 صبح روز سه شنبه مورخه 95/5/12 در  محل اداره کل  بنياد شهيد و امور ايثارگران استان گلستان با حضور اعضاء كميسيون و يا نماينده تام الاختيار بازگشائي و صورت جلسه خواهد شد .
  10-کلیه هزینه های عوارض شهرداری ،مالیات ، خلافی خودرو بعهده فروشنده و هزینه های کارشناسی خودرو ، اگهی روزنامه ها و تبلیغات و هزینه انتقال سند و سایر موارد احتمالی بعهده خریدار می باشد .
  11-اعلام نتايج مزايده در روز بازگشائي پاكات بمنزله ابلاغ رسمي بوده و به اظهارت عدم اطلاع از نتايج به هيچ وجه ترتيب اثر داده نخواهد شد .
  12-بنياد شهيد و امور ايثارگران در رد يا قبول پيشنهادات مختار است .
13-داوطلبان شرکت در مزایده می توانند همه روزه جهت بازدید در گرگان به اداره پشتیبانی اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران واقع در خیابان 5 آذر – کوی تختی  مراجعه نمايند.
 
رديف نوع خودرو سريال پلاك شماره انتظامي مدل
1 پراید ایران 59 663 ب61 1386
2 پراید ایران 59  366ب96 1386
3 پراید ایران 59 368 ب96 1386
4 پراید ایران 59 115 ب68 1368
5 پراید ایران 59 367 ب 96 1386
6 آمبولانس فولکس ایران 11 326 ل81 1385
7 آمبولانس هیوندا ایران 59 336 ب 16 2002
 
اتمام بیمه  شخص ثالث کلیه ماشینها 9/5/95 میباشد          
تاریخ تحویل مدارک : از تاریخ95/7/29 لی 95/7/5مدت 10روز
میزان سپرده شرکت در مزایده  10درصد قیمت کارشناسی خودرو
کد مطلب: 171266