آئین نامه نقل و انتقال دانشجویان شاهد و ایثارگر دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری
تاریخ انتشار : يکشنبه ۲۶ دی ۱۳۹۵ ساعت ۱۱:۰۸
در راستای فرمایش های مورخ 5/7/75 مقام معظم رهبری ( مدظله العالی) مبنی بر بهبود بخشیدن به برنامه های آموزشی و فرهنگی فرزندان و همسران معزز شاهد با «اولویت خاص» و با عنایت به مصوبه مورخ 13/7/74 شورای طرح و برنامه در خصوص تدوین آئین نامه نقل و انتقال فرزندان و همسران دانشجویان شاهد و مصوبه جلسه 564 مورخ 7/4/84 شورای عالی انقلاب فرهنگی در مود تعمیم تسهیلات طرح شاهد به فرزندان آزادگان و فرزندان جانبازان 50 % الی 69 % این آئین نامه که پس از تایید ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت آموزش و پرورش و تصویب ستاد برنامه ریزی امور فرهنگی فرزندان شاهد، در تاریخ 26/7/85 به تصویب نهائی شورای عالی طرح و برنامه شاهد رسیده است، از نیمسال اول سال تحصیلی 86-85 در کلیه دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و آموزشکده های فنی و حرفه ای قابل اجرا می باشد.
لازم به ذکر است که واجدین شرایط ذکر شده در این آیین نامه همانند سایر دانشجویان کشور از مزایای آئین نامه های جاری نقل و انتقال وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برخوردار می باشند. لکن بدلیل ضرورت حفظ انسجام و کیان خانواده هائی که در آنها فرزندان و همسر معزز شاهد و ایثارگر موفق به تحصیل در مراکز آموزش عالی می شوند، این آئین نامه به صورت خاص تصویب و جهت اجرا ابلاغ می گردد.
ماده 1: تسهیلات موضوع این آئین نامه در مقاطع تحصیلی کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و دکترای حرفه ای در کلیه رشته های تحصیلی و دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز آموزشکده های فنی و حرفه ای تحت پوشش وزارت آموزش و پروزش، به ترتیب اولویت، افراد ذیل را شامل می شود:
1. فرزندان اناث شاهد
2. فرزندان ذکور شاهد
3. همسر شهید
4. جانبازان 50 % و بالاتر و آزادگان
5. فرزندان اناث جانبازان 50 % و بالاتر و آزادگان
6. فرزندان ذکور جانبازان 50 % و بالاتر و آزادگان
7. همسر جانبازان 50 % و بالاتر و آزادگان
8. جانبازان 25 % - 49 %
تبصره 1 : دانشجویان واجد شرایط بایستی حداقل نمره کل تراز در هر رشته، مقطع و گروه آزمایشی که همه ساله توسط کمیسیون نقل و انتقال ستاد مرکزی شاهد و ایثارگر وزارتخانه، مرکب از مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر، مدیرکل امور دانشجویان داخل، مدیرکل آموزش عالی بنیاد شهید و امور ایثارگران به تصویب می رسد، را دارا باشند.
تبصره 2: دانشجویان واجد شرایط ورودی سالهای قبل موضوع ماده 1 این آئین نامه با داشتن شرایط مناسب علمی، در صورت عدم تکمیل ظرفیت توسط دانشجویان جدیدالورود، به ترتیب اولویت ذکر شده، مشمول این آئین نامه خواهند بود.
کد مطلب: 192318