آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت
آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۲۱ تير ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۱۶
آزمون دوره هاي آموزشي بهبود مدیریت (آموزش های مدیریتی مدیران حرفه ای)از تاریخ 12/04/1396 از طريق سامانه فراگیردر اداره آموزش كاركنان برگزار مي گردد. «اداره كل توسعه منابع انساني»
  
 
کد مطلب: 210802