چهل و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع برگزار گردید
چهل و یکمین کمیته سرمایه انسانی
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۲:۳۴
چهل و یکمین کمیته سرمایه انسانی
 
چهل و یکمین جلسه کمیته سرمایه انسانی در مورخ 15/7/96 با حضور اعضاء تشکیل و مقرر گردید درخصوص رعایت شرایط احراز مشاغل اختصاصی با سازمان اداری واستخدامی کشور مکاتبه و پیشنهادات لازم ارائه شود .
 

 
کد مطلب: 221723