فیلم؛
گزارش اردوی ورزشی، تفریحی جانبازان قطع نخاع
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۹ مهر ۱۳۹۶ ساعت ۱۱:۴۱
کد مطلب: 222159
 


 
 
ایثار اجتماعی و ثبات اقتصادی
 

محمدرضا پور حاج رضائی، عضو هیئت مدیره و مدیرعامل ...