داخلی صفحه بوشهر خبر
 
آگهی تجدید مناقصه انجام امور خدماتی نظافتی و سرویس خدمات پذیرایی ساختمان های تحت پوشش
تاریخ انتشار : شنبه ۲ تير ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۱۴
کد مطلب: 249676