داخلی صفحه قزوین خبر
 
آگهی مزایده عمومی فروش املاک
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۲۸
نوبت اول
 
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین در نظر دارد دو باب مغازه به آدرس: قزوین، چهارراه بنیاد شهید و یک باب زیرزمین مسکونی به آدرس: قزوین، چهارراه پادگان را از طریق مزایده عمومی به فروش رساند.
کلیه مراحل مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی اینترنتی www.setadiran.ir برگزار می‌گردد.
اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین
کد مطلب: 273919