داخلی صفحه بوشهر خبر
 
شماره تماس ادارات بنیاد
تاریخ انتشار : شنبه ۲۲ دی ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۱۵
نام و نام خانوادگی سمت مستقیم دفتر نمابر
حجت الاسلام ابراهیم تشکری مدیرکل 7733324520 7733323170
عبدالرسول رضا زاده سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی 7733330228  
اصغر جمع آوری معاون فرهنگی و آموزشی 7733322024  
عبدالرسول رضا زاده معاون تعاون و امور اجتماعی 7733328621  
اسماعیل نگهبان معاون بهداشت و درمان 7733328621  
سیاوش احمدی رییس دفتر و روابط عمومی 7733341491  
اکبر دشتی رییس اداره حراست 7733330289  
سید رضا هاشمی رییس اداره ارزیابی عملکرد و رسیدگی و پاسخگویی به شکایات 7733341491  
  تلفن خانه 7733325627  
ابوالقاسم قاسم نژاد رییس بنیاد شهید شهرستان بوشهر 7733553516 7733553515
احمد ملک زاده رییس بنیاد شهید شهرستان دشتستان 7734242838 7734250338
داریوش محمدی رییس بنیاد شهید شهرستان تنگستان 7735225500 7735222870
علی اکبری رییس بنیاد شهرستان دشتی 7735322217 7735322218
 حجت الاسلام محمد بحرانی رییس بنیاد شهید شهرستان دیر 7735422355 7735422934
رضا نادری مجرد رییس بنیاد شهید شهرستان کنگان 7737222005 7735422934
عبدالحسین فیروزی رییس بنیاد شهید شهرستان جم 7737624553 7737623720
محمد قائدی رییس بنیادشهید شهرستان گناوه 7733123455 7733124559
ابوالقاسم تربیت رییس بنیاد شهید شهرستان دیلم 7733242317 7733243317
فاضل احمدی سرپرست بنیادشهید شهرستان عسلویه    
مهدی سروری مطلق سرپرست بنیاد شهید جزیره خارگ 7733562044  
 
 
 
کد مطلب: 274564