داخلی صفحه اردبیل خبر
 
اداره بنیادشهرستان های بنیاد استان اردبیل
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۰:۳۹
شماره های تماس و نشانی اداره بنیادشهید و امور ایثارگران شهرستان ها ی استان اردبیل 
( کد مخابراتی  تماس خارج از استان تمام شهرستان ها 045 می باشد )
1- اداره بنیاد شهرستان اردبیل
رئیس اداره : غلامعلی ولی نژاد - شماره مستقیم 33338701- تلفنخانه 33337100    نمابر 33358150-045
آدرس: اردبیل – میدان علی(بهشت فاطمه) – جنب گلزار شهدای بهشت فاطمه        مرکز هاتف 1616  
2- اداره بنیاد شهرستان مشکین شهر
سرپرست اداره : محرم نورالهی – شماره مستقیم 32529699 – تلفنخانه 32524442  نمابر 32529699-045
آدرس : مشکین شهر – خیابان شهید مدنی –جنب مدرسه قاسم زاده                     مرکز هاتف 1616                                       
3- اداره بنیاد شهرستان خلخال
سرپرست اداره : فرزاد اصلانی - شماره مستقیم 32422351- تلفخانه 32422151             نمابر32644440-045
آدرس: خلخال – خیابان کارگر شمالی –روبروی نیروی انتظامی                                مرکز هاتف 1616
4- اداره بنیاد شهرستان پارس آباد
رئیس اداره : گل احمد محمدزاده- شماره مستقیم 32783050- تلفنخانه  32783030   نمابر32783050-045
آدرس : پارس آباد – خیابان امام –خیابان شهید پری رو                                          مرکز هاتف  1616
5- اداره بنیاد شهرستان گرمی
رئیس اداره : مسعود طوماری-شماره مستقیم 32642091- تلفنخانه  32642091        نمابر3264440-045
آدرس :گرمی- خیابان هلال احمر – جنب فرمانداری                                              مرکز هاتف 1616
6-اداره بنیاد  شهرستان بیله سوار
رئیس اداره: محمدعلی ماجدی- شماره مستقیم 32828340- تلفنخانه 32828340      نمابر32828341-045
آدرس:بیله سوار-24 متری-روبروی فرمانداری-کوچه بنیادشهید وامور ایثارگران             مرکز هاتف  1616
7- اداره بنیاد  شهرستان کوثر
رئیس اداره: محمد تقی امینی-شماره مستقیم32924640 – تلفنخانه 32924641       نمابر32924640-045
آدرس :کوثر-میدان نیروی انتظامی – جنب اداره آموزش و پرورش                              مرکز هاتف 1616
8-اداره بنیاد شهرستان نمین
رئیس اداره: قاسم شاکر-شماره مستقیم 32322483-  تلفنخانه 32322043               نمابر32322483-045
آدرس: نمین-خیابان وحدت –جنب اداره منابع طبیعی                                             مرکز هاتف  1616
9-اداره بنیادشهرستان نیر
رئیس اداره :موسی هجری-شماره مستقیم 32284565- تلفنخانه 32284564        نمابر3224565-045
آدرس: نیر- خیابان امام –جنب هلال احمر                                                           مرکز هاتف  1616
www.isaar.ir
کد مطلب: 277224