داخلی صفحه کرمانشاه خبر
 
شماره تماس روسای شهرستان های تابعه استان کرمانشاه
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱۷ بهمن ۱۳۹۷ ساعت ۱۴:۵۹
شماره تماس روسای شهرستان های تابعه استان کرمانشاه
 


کد مطلب: 278023