داخلی صفحه مازندران خبر
 
معرفی مديران بنياد شهيد و امور ايثارگران استان مازندران
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۹ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۱:۰۳

نام و نام خانوادگی:هدايت مظلومی
تاريخ تولد:01 / 01 / 1347
مدرك تحصيلی:كارشناس علوم اجتماعی
پست سازمانی:مدير كل


نام و نام خانوادگی:مهدي ضميرپور مقدم نيا
تاريخ تولد:26 / 05 / 1345
مدرك تحصيلی:كارشناسی مديريت دولتی
پست سازمانی:معاون توسعه مديريت و منابع انسانی


نام و نام خانوادگی:سيد نصراله نصرالهی
تاريخ تولد: 02 / 05 / 1346
مدرك تحصيلی:دكتری جامعه شناسی
پست سازمانی:معاون فرهنگی و آموزشی


نام و نام خانوادگی:حسين اصغری آبندانسری
تاريخ تولد:01 / 11 / 1348
مدرك تحصيلی:كارشناسی مهندسی اصلاح نباتات
پست سازمانی:معاون تعاون و امور اجتماعی


نام و نام خانوادگی:سيد عباس ميرصادقی
تاريخ تولد:17 / 01 / 1346
مدرك تحصيلی:پزشك عمومی
پست سازمانی:معاون بهداشت و درمان
 
کد مطلب: 280732