سفیر ایثار/ اهم مطالب ارائه شده در جلسه مدیران بنیاد شهرستان های تهران
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۲۹
کد مطلب: 289876