داخلی صفحه گلستان خبر
 
معرفی مدیر کل و معاونین استان گلستان
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۵۱
معرفی مدیر کل و معاونین استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: اسرافیل وزیری دوزینی
تاریخ تولد: 01/03/1347    
شماره مو بایل: 09111723304
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات منطقه ای
شماره :3248551-017
پست سازمانی: مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
           
 
 
نام و نام خانوادگی: مهدی خسروی
تاریخ تولد: 01/01/1348    
شماره مو بایل: 09111794685
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مطالعات منطقه ای
شماره :32340041-017
پست سازمانی: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: حسین حقیقی
تاریخ تولد: 01/06/1346    
شماره مو بایل: 09111703980
مدرک تحصیلی: پزشک عمومی
شماره :32350602-017
پست سازمانی: معاون بهداشت و درمان
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: محمد علی طالع زاری
تاریخ تولد: 01/01/1350    
شماره مو بایل: 09112681576
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت دولتی
شماره :32335116-017
پست سازمانی: معاون فرهنگی و آموزشی
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
نام و نام خانوادگی: رضا گرزین
تاریخ تولد: 01/07/1355    
شماره مو بایل: 09113771080
مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت مالی
شماره :32250601-017
پست سازمانی: معاون تعاون وامور اجتماعی
 بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گلستان
 
 
کد مطلب: 294289
 


 
 
با پژوهش تصمیم‌گیری کنیم
 

بهروز بزرگی؛ معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت ...