نسخه الکترونیک کتاب «زخم التیام نیافته» با موضوع شهدای شیمیایی منتشر شد
تاریخ انتشار : چهارشنبه ۵ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۵:۳۸
کتاب «زخم التیام نیافته» که حاوی متن و تصاویری درباره قربانیان سلاح های شیمیایی است، توسط مرکز اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران منتشر شده است.
نسخه الکترونیک کتاب «زخم التیام نیافته» با موضوع شهدای شیمیایی منتشر شد
 
به گزارش «ایثار» کتاب «زخم التیام نیافته» اطلاعاتی درباره اثرات مزمن خردل گوگردی و دیگر عوامل شیمیایی و ضرورت همکاری‌های بین المللی در خصوص سلاح‌های شیمیایی در قالب آمار و تصایر به مخاطب ارائه می‌دهد و همچنین به بررسی جنایت رژیم بعث عراق در بمباران شیمیایی سردشت پرداخته است.
در بخشی از این کتاب با عنوان «سرگذشت یک بازمانده» آمده است: «چيمـن» تنهـا يكسـال داشـت كـه روسـتای او «آلوت» واقـع در غـرب ايـران، در تاريـخ 27 فرورديـن 1366 مـورد حمله بـا گاز خـردل قـرار گرفـت. مـادر و خواهـر او چنـد روز بعـد در يكی از بيمارستانهای تهران درگذشتند و پدرش نيـز بـه سختی مجـروح شـد. چيمن پـس از سه مـاه بستری در بيمارستان بـه روستای خـود بازگشـت. او در طی سالهای بعد مشكلات تنفسی و چشمی جـدی پيـدا كـرد كـه منجـر بـه چندين عمل قرنيه شد كه متأسفانه ناموفق بودند. مشكلات چشمی و سرفه‌های مداوم، چيمن را ناچار به ترك مدرسه نمود. در حال حاضر چيمن از مشكلات روحی به خاطر آن حادثه و همچنيـن آثار زخمهای شديد روی بدنش رنج ميبرد. او هر روز داروهای مختلفی از جمله اسپريهای تنفسی و قطره‌های چشمی مصرف می‌كند تـا بـا درد، سرفه‌های مداوم و ديگـر عـوارض ناتوان كننده ايجاد شده بـه خاطر مواجهه 20 سال پيشش بـا گاز خـردل، مبارزه كنـد. چيمن پيامی برای دنيـا دارد، پيامی كه او را واداشت در مرداد 1384 بـه ژاپن سفر كند تا آن را در مراسم بزرگداشت قربانيان بمباران اتمی هيروشيما بـه ديگران برساند...
فایل الکترونیکی کتاب «زخم التیام نیافته» از اینجا قابل دسترسی است.
انتهای پیام/
کد مطلب: 294379