معرفی مدیرکل و معاونین بنیاد استان سیستان و بلوچستان
تاریخ انتشار : يکشنبه ۹ تير ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۲۷
معرفی مدیرکل و معاونین بنیاد استان سیستان و بلوچستان
 
نام و نام خانوادگی: عباس پالاش
تاریخ تولد: 1345/01/02
مدرک تحصیلی: دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی 
پست سازمانی: مدیر کل 
پست الکترونیکی: a.palash@sistan.isaar.ir
نام ونام خانوادگی: محمودرضا غلامی 
تاریخ تولد: 1349/06/26
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مدیریت دولتی
سمت : معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
پست الکترونیکی: m.gholami@sistan.isaar.ir

نام ونام خانوادگی: منصور جاویدفر
تاریخ تولد:1349/04/02
مدرک تحصیلی: دکترای حرفه ای، (پزشک عمومی)
سمت : معاونت بهداشت و درمان
پست الکترونیکی: m.javidfar@sistan.isaar.ir


   نام ونام خانوادگی: عباس گلوی
            تاریخ تولد: 1350/01/01
       مدرک تحصیلی : لیسانس مدیریت
          سمت: سرپرست معاونت تعاون و امور اجتماعی
پست الکترونیکی: a.galavi@sistan.isaar.ir
نام و نام خانوادگی: موسی زنجانی
  تاریخ تولد: 1350/09/01
    مدرک تحصیلی: دانشجوی کارشناسی ارشد جامعه شناسی
             سمت: معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
پست الکترونیکی: m.zanjani@sistan.isaar.ir
کد مطلب: 294734