داخلی صفحه لرستان خبر
 
معرفی مدیر کل ومعاونین
تاریخ انتشار : يکشنبه ۱۶ تير ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۲۴
 
حوزه مدیرکل
نام و نام خانوادگی استفاده کننده شماره تلفن مستقیم شماره داخلی نمابر
سیدحسین نازاریان مدیر کل 33207820 260 33208308
شکراله یاسمی فرد رئیس دفتر 33222856 261 33208308
اسماعیل صارمیان روابط عمومی 33207820 260-261  
علی محمد ندری اداره حراست 33208190 280 33208190
محمدولی قنبری اداره بازرسی 33202270 250-251 33202270
یوسف بهرامی اداره حقوقی 33232784 274  
عظیم افشاری فرد اداره هاتف 33223739 233-234  
معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی
نام و نام خانوادگی استفاده کننده شماره تلفن مستقیم شماره داخلی نمابر
مراد مرادپور معاونت توسعه و منابع انسانی 33222816 267  
بیژن سلاحورزی اداره برنامه و بودجه 33232781 272  
علی بختیاری اداره امور مالی 33215902 269  
محمدعیسی داودی اداره امور کارکنان 33234316 279  
علیرضا کرموند اداره آمار و اطلاعات 33201886 -  
محمدعیسی داودی اداره پشتیبانی و فنی و مهندسی 33240098 225  
معاونت تعاون و امور اجتماعی
نام و نام خانوادگی استفاده کننده شماره تلفن مستقیم شماره داخلی نمابر
علی احمدپور معاون تعاون و اموراجتماعی 33207753 218-218  
مسعود احمدی اداره اشتغال 33207696 216  
یحیی ملکشاهی اداره مسکن، اداره تسهیلات و امور رفاهی 33232783 278-279  
علی نظری اداره کارگزینی شاهد 33226505 222-223  
مرتضی نظریانی اداره مددکاری 33235198 220-221  
   
محمد غلامی صندوق شاهد 33201880 -
 
 
 
 
 
معاونت فرهنگی و امور اجتماعی
نام و نام خانوادگی استفاده کننده شماره تلفن مستقیم شماره داخلی نمابر
ناصر سبحانی معاون فرهنگی و پژوهش 33210052 281  
فروزان ولیپور اداره آموزش عالی 33210049 252  
ولی اله قاسمیان اداره علوم قرآنی و اردوها 33210053 286  
مهدی پاپی زاده اداره تبلیغات و انتشارات 33240089 -  
احمد حسینی اداره تربیت بدنی 33210054 254-255  
معاونت بهداشت و درمان
نام و نام خانوادگی استفاده کننده شماره تلفن مستقیم شماره داخلی نمابر
افشین قنبری معاون بهداشت و درمان 33210058 205  
محمودزرین جویی اداره درمان 33234317 209  
فردین سلاطی کمیسیون درصد 33210059 207-208  
آمنه نامداری- مژگان فلاحتی توانبخشی 33210057 204 33210057
فرشته سوری پایش سلامت 33210056 262  
مرتضی گودرز ارتوتز-پروتز 33240088 210-211  
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
           
 


 
 
کد مطلب: 295778