شماره ۲۳۹ نشریه افضل - ویژه آبان ماه
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۳۰ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۳۵
شماره ۲۳۹ نشریه افضل - ویژه آبان ماه
 
نشریه افضل شماره ۲۳۹ - نسخه اصلی
 
نشریه افضل شماره ۲۳۹ - نسخه اینترنتی
 
نشریه افضل شماره ۲۳۹ - نسخه سیاه و سفید - مناسب چاپ

 
کد مطلب: 315959
 


 
 
با پژوهش تصمیم‌گیری کنیم
 

بهروز بزرگی؛ معاون علمی و پژوهشی مرکز مقاومت ...