دیدار فرمانده پایگاه بسیج شهید مقیمی از همکاران شاغل در معاونت توسعه مدیریت ومنابع در آغازین روز هفته بسیج
تاریخ انتشار : شنبه ۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۶:۲۵
دیدار فرمانده پایگاه بسیج شهید مقیمی از همکاران شاغل در معاونت توسعه مدیریت ومنابع در آغازین روز هفته بسیج
 

 
کد مطلب: 316231