داخلی صفحه کردستان خبر
 
گردهمایی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دربیجاربرگزارشد
تاریخ انتشار : پنجشنبه ۱۴ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۵۰
امروز دشمن جایی را نشانه گرفته که اگرخراب شودبه سختی می توان آن را درست کرد
گردهمایی پیشگیری از آسیب های اجتماعی دربیجاربرگزارشد
 
گردهمایی پیشگیری از آسیب های اجتماعی در محل سالن اجتماعات مرکز تبلیغات اسلامی شهرستان بیجار با حضور تعداد 60 نفر از خانواده های شاهد وایثارگر برگزار گردید0
رئیس بنیادشهیدوامورایثارگران بیجار ضمن خیرمقدم به شرکت کنندگان دراین همایش گفت:آسیب های اجتماعی به یک مقوله بسیارمهم درجامعه تبدیل شده است ودراین راستا باید تلاش کردوازهمه پتانسیل هابرای پیشگیری ازاین مهم استفاده کرد.
پورقره خان افزود:امروز دشمن جایی را نشانه گرفته که اگرخراب شودبه سختی می توان آن را درست کرد
درادامه دکتر بهاری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی بیجاربه ضرورت آشنایی بانحوه وشیوه استفاده صحیح ازوسایل ارتباط جمعی ،آگاه سازی وافزایش مهارتهای ارتباطی واجتماعی فرزندان و تقویت روابط بین فردی زوجین وشیوه های تعامل دربین افراد خانواده ونقش وتاثیر گذاری والدین درشکل دهی شخصیت فرزندان مطالبی را بیان نمود.
کد مطلب: 318198
 
 
 
جامعه ایثارگری و مطالبات قانونی
 

دکتر حمید ضیایی پرور